Čo hovorí zákon

Vyhláška 401/2007 <--- tu otvoriť

401

V Y H L Á Š K A

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštaláciia prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebičaa zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodua o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol