Kominár - kominárske práce

Volám sa Tibor Kocsis, som odborne spôsobilý kominár a poskytujem nasledovné služby:

PORADENSTVO

  • ohľadom doterajšieho komína, ktorý máte v domácnosti,
  • ohľadom pripojenia, kúpy a inštalácie nového spotrebiča a posúdenie vhodnosti spalinovej cesty pri úvahách nad kúpou spotrebiča pre tuhé aj plynné palivo,
  • pri svojpomocnej stavbe tehlového komína.

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV na tuhé aj plynné palivo

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV - rekonštrukcia Vášho komína pri pripojení nového spotrebiča

REVÍZIE KOMÍNOV (zabezpečujem prostredníctvom kolegu - revízneho technika)

  • pri kolaudáciách,
  • pri zapojení nových spotrebičov,
  • po každom vložkovaní komína

STAVBA KOMÍNOV

 

Osvedčenie o vykonávaní činnosti:

Použité zdroje sú z vyhlášok a stavebných technických noriem.Táto stránka má informatívny charakter. Chcem sa poďakovať každému návštevníkovi, ak zachráni pred požiarom čo i len jednu domácnosť, bude to mojím veľkým potešením.

Bc.Tibor Kocsis, kominár