Kontrola a čistenie komínov

KONTROLA KOMÍNA  A RÚRY ZO SPOTREBIČA DO KOMÍNA

Obsahuje kontrolu použitých materiálov na výstavbu dymovej cesty v minulosti, spôsobu pripojenia spotrebiča, doterajšieho stavu - rovnako platí ako na komín, tak i na dymovod (rúra).Komíny sa kontrolujú z vonkajšej i vnútornej strany, od ústia- hornej časti až po spodok, zhodnotí sa technický stav komína, materiály v minulosti použité, prípadne vložky podľa vyhlášok a technických noriem

Kominár je školený, aby Vám odborne poradil aké opatrenia urobiť na zvýšenie bezpečia Vašej domácnosti a členov Vašej rodiny pred hrozbou požiaru, prípadne nehody udusením spalinami.

Kominár kontroluje okrem samotného komína  aj strechu, hrady, steny, podlahu a upozorní Vás, ak domácnosti hrozí riziko.

 

MATERIÁLY POUŽITÉ V MINULOSTI

Ak je vložkovaná spalinová cesta staršia, no je funkčná a bezpečná i napriek v minulosti použitým materiálom, netreba komín vložkovať. KOMÍN JE POTREBNÉ VLOŽKOVAŤ PRI VÝMENE SPOTREBIČA. O stave starej vložky Vás pri kontrole komína každoročne  informuje kominár.

KOMÍNY,KTORÉ TREBA VLOŽKOVAŤ pri výmene spotrebiča, zaraďujeme KOMÍNY S AZBESTOVOU RÚROU a kameninovou- kanalizačnou rúrou. NOVÝ SPOTREBIČ SA BEZ VLOŽKY NESMIE PRIPÁJAŤ !!

 

ZA PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO KOMÍNA JE ZODPOVEDNÝ TEN, KTO A AKÝM SPOSOBOM PRIPOJIL SPOTREBIČ DO KOMÍNA.

 

PO PRIPOJENÍ NOVÉHO KOTLA POTREBUJETE DOKLADY nižšie uvedené....

 

 

AKO TO S TÝMI DOKLADMI OD KOMINÁROV VLASTNE JE...

DOMÁCNOSTI, FIRMY!-  žiadajte si 2 typy dokladov a to:

DOKLAD O PRESKUŠANÍ KOMÍNA

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA

 


DOKLAD O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA- JEDNORÁZOVÝ DOKLAD , vystavený po stavebných úpravách  na telese komína-napr. PO VLOŽKOVANÍ   a    PRI PRIPOJENÍ NOVÉHO SPOTREBIČA- kotla,AJ PLYNOVÉHO,AJ TURBOKOTLA

a KOLAUDÁCIÁCH.

Ak si kupujete nový kotol alebo piecku, treba komín vyvložkovať (vyhláška 401= komín musí byt viacvrstvý- teda tehla  a vložka,  jednovrtstvý môže byť iba v občasne užívaných stavbách). Na vložkovanie sa môžu použiť výlučne certifikované materiály, pri ich spájaní vznikajú presnejšie spoje ako pri necertifikovaných materiáloch.

NECERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY si ani  kominár, ani nik iný nemôže dovoliť ponúknuť klientovi,  pretože pri následnej revízii", ktorú zákon vyžaduje  na to dopláca klient, keď si chce pri spustení nechať kominárom-revíznym technikom všetko odobriť dokladom o odbornom preskúšaní komína. KOMÍNOVÝ ŠTÍTOK sa musí osadit po vložkovaní-treba uviesť údaje aká firma vložkovalaa čo" do komína dala !!

PO VLOŽKOVANÍ a  PRI SPUSTENÍ NOVÉHO SPOTREBIČA VOLAJTE KOMINÁRA ohľadom  Dokladu o preskúšaní komína.


DOKLAD O KONTROLE A ČISTENÍ KOMÍNA A DYMOVODU-každoročný doklad, ZÁKONOM DANÁ POVINNOSŤ KAŹDÝM ROKOM ZABEZPEČIŤ SI KOMINÁRSKE PRÁCE

Vydáva kominár každoročne, každej domácnosti,PRÁVNEMU SUBJEKTU- FIRME, pri vykonaní  kontroly a čistenia komína a dymovodu. Ako ho aj jeho názov vystihuje, vydáva sa v LEHOTÁCH ČISTENIA DANÝCH ZÁKONOM každoročnom  prezeraní staršej AJ NOVŠEJ dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.

Dôrazne žiadam remeselníkov z iných remesiel aby nezavádzali klienta, že pri pripojení kotla netreba komín vložkovať a nebrali ohľad len na speňažený kotol a zisk za prácu pri jeho namontovaní a zároveň netvrdili klientom, že revíziu po ich robote urobiť netreba.