Typy kominárskych dokladov

PO PRIPOJENÍ NOVÉHO KOTLA POTREBUJETE DOKLADY nižšie uvedené....

 

 

AKO TO S TÝMI DOKLADMI OD KOMINÁROV VLASTNE JE...

DOMÁCNOSTI, FIRMY!-  žiadajte si 2 typy dokladov a to:

DOKLAD O PRESKUŠANÍ KOMÍNA Y HLADISKA BEZPECNEJ A SPOLAHLIVEJ PREVADZKY

POTVRDENIE O VYKONANÍ ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA

 


DOKLAD O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA- JEDNORÁZOVÝ DOKLAD , vystavený po stavebných úpravách  na telese komína-napr. PO VLOŽKOVANÍ   a    PRI PRIPOJENÍ NOVÉHO SPOTREBIČA- kotla,AJ PLYNOVÉHO,AJ TURBOKOTLA

a pri KOLAUDÁCIÁCH.

Vložkovať komín treba pri kúpe nového/výmene spotrebiča.

Pri kúpe/výmene spotrebiča,volať kominára,či starsia vložka zodpovedá Vašej bezpečnosti,ak nie,je potrebné Komín vložkovať.

 

Ak si kupujete nový kotol alebo piecku, treba komín vyvložkovať (vyhláška MV SR 401/2007 Z.z.komín musí byt viacvrstvý - teda tehla  a vložka,  jednovrtstvý môže byť iba v občasne užívaných stavbách). Na vložkovanie sa môžu použiť výlučne certifikované materiály, pri ich spájaní vznikajú presnejšie spoje ako pri necertifikovaných materiáloch.

 

Certifokované sú aj KOMÍNOVÉ SYSTÉMY,zo šamotových tvárnic, prich osádzaní treba žiadať od výrobcu,bo predajcu kopiu certifikátu a komínový štítok.

NECERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY- teda vlastnoručne vyrobené, si ani  kominár, ani nik iný nemôže dovoliť ponúknuť klientovi,  pretože pri následnom preskúšaní, ktoré zákon vyžaduje  na to dopláca klient, keď si chce pri spustení kotla nechať kominárom-revíznym technikom, všetko odobriť "Dokladom o odbornom preskúšaní komína". KOMÍNOVÝ ŠTÍTOK sa musí osadit po vložkovaní-treba uviesť údaje aká firma vložkovala a čo" do komína  "vložila "!!

PO VLOŽKOVANÍ a  PRI SPUSTENÍ NOVÉHO SPOTREBIČA -zákonom daná povinnosť- volať  KOMINÁRA ohľadom  Dokladu o preskúšaní komína.


DOKLAD O KONTROLE A ČISTENÍ KOMÍNA A DYMOVODU-každoročný doklad, ZÁKONOM DANÁ POVINNOSŤ KAŹDÝM ROKOM ZABEZPEČIŤ SI KOMINÁRSKE PRÁCE

Vydáva kominár každoročne, každej domácnosti,PRÁVNEMU SUBJEKTU- FIRME, pri vykonaní  kontroly a čistenia komína a dymovodu. Ako ho aj jeho názov vystihuje, vydáva sa v LEHOTÁCH ČISTENIA DANÝCH ZÁKONOM každoročnom  prezeraní staršej AJ NOVŠEJ dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.

Dôrazne žiadam remeselníkov z iných remesiel aby nezavádzali klienta, že pri pripojení kotla netreba komín vložkovať a nebrali ohľad len na speňažený kotol a zisk za prácu pri jeho namontovaní a zároveň netvrdili klientom, že revíziu po ich robote urobiť netreba.