Vložkovanie komínov

KOMÍNOVÁ VLOŽKA A JEJ VÝHODY.

Za pomoci komínovej vložky Vám zo starého tehlového komína vzniká komín viacvrstvý, čo vyhláška 401/2007 aj v paragrafe 15 požaduje (úplné znenie si môžete prečítať v časti "Čo hovorí zákon"). Rúra z kotla je už napojená priamo do vložky a Váš doterajší tehlový plášť komína poskytuje už len dodatočnú istotu ak by z vložky pri jej neudržiavaní unikalo. Proti úniku plynu alebo dymu ste teda istení dvojnásobne.

Na plynné aj tuhé palivo sa používajú rozličné typy komínových vložiek, najmä pri tuhom sa vložka okamžite rozpáli, čím vzniká komínový ťah a usadzovanie sadzí je tak minimálne .Vložky po odbornom osadení poskytujú aj možnosti kontroly samotným klientom, ďalej pocit bezpečia a jednoduchú obsluhu pri čistení.

PLÁNUJETE SPUSTIŤ SPOTREBIČ ALEBO NOVÝ KOMÍN, KTORÝ STE DÁVNEJŠIE POSTAVILI A DOTERAZ NEPOUŽÍVALI?

Kominár-osoba odborne spôsobilá, Vám môže poradiť, či je Váš komín vhodný pre spotrebič, ktorý Vám v predajniach ponúkajú. NIE PLYNÁR, ANI KLAMPIAR

Komín musí byť VIACVRSTVÝ,PRED KÚPOU KOTLA TREBA KOMÍN VLOŽKOVAŤ. Do komína bez vložky ZÁKON NEDOVOLUJE PRIPOJIŤ NOVÝ SPOTREBIČ!!

Riziko vhodnosti komína alebo pripojenia spotrebiča do komína na seba často nevedome preberajú remeselníci zaoberajúci sa ohýbaním plechov, ďalej remeselníci pripájajúci spotrebič s „ neviditeľným “ palivom, atď. O potrebe vložkovať Vás často neinformujú,alebo Vám často ponúkajú vlastnoručne vyrobenú vložku. KLAMPIAR NESMIE VYROBIŤ VLOŽKU.

Ich motívy môžu byť rôzne. V snahe predať spotrebič alebo vyrobiť a predať necertifikovaný vonkajší plechový komín či necertifikovanú vložku, Vašu domácnosť aj seba vystavujú v mnohých prípadoch, žiaľ, vedomým či nevedomým rizikám!! Svoje ticho zdôvodňujú odpoveďou, že to KLIENT SI MAL VOLAŤ KOMINÁRA...

Vážte si sami seba, svoje životy, aj rozličných remeselníkov, ochráňte ich trebárs tak, že sa ich spýtate na odbornú spôsobilosť prezrieť komín napríklad pri vložkovaní komína, či pripojení spotrebiča. Vašu spokojnosť s ich odborným posúdením Vašej situácie už nechám na Vás.OD VLOŽKUJÚCEHO REMESELNÍKA SI PÝTAJTE KOPIU CERTIFIKÁTU O OSÁDZANOM VÝROBKU EŠTE SKOR AKO MU DÁTE DOVERU!!!

Existujú skutočnosti, ktoré nepustia- pri všetkých ÚPRAVÁCH KOMÍNA, či sa už jedná o VLOŽKOVANIE,ALEBO PRIPOJENIE spotrebiča, zákon žiada revíziu, čiže potrebujete DOKLAD O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA. To hovorí zákon o požiarnej ochrane vyhláška 401/2007.

Neraz sa tieto informácie dozvedá gazda alebo majiteľ firmy až pri návšteve kominára ohľadom odobrenia výrobkov a práce remeselníkov vyplývajúcej z Revízie". Sme svedkami prejavov emócií, telefonátov majstrom ohľadom vrátenia peňazí a obviňovania zo zavádzania alebo zamlčania alebo neinformovania sa o kominárčine z jednej či druhej strany.

I keď moje vyššie uvedené riadky môžu pôsobiť ako novinka, certifikované materiály sa používajú už od roku 1990.